Home > 한국어교육부 > 교수진

교육팀장

(+82-2-5670-5678)

  구민영

  ivfilove@hongik.ac.kr

  김정아

  riziakim1@hongik.ac.kr

  김지수

  jisujesu@hongik.ac.kr

  안용준

  btrue78@hongik.ac.kr

  이현숙

  ygogh2@hongik.ac.kr

한국어교원

(+82-2-5670-5678)

  강원경

  inornate81@hongik.ac.kr

  고은지

  daisy@hongik.ac.kr

  김고은해

  hailey0224@hongik.ac.kr

  김다예

  day7e@hongik.ac.kr

  김보아

  boahkim@hongik.ac.kr

  김서윤

  zhenghua1@hongik.ac.kr

  김수미

  ssumei1@hongik.ac.kr

  김수현

  ioveflower1@hongik.ac.kr

  김여울

  theyeoul24@hongik.ac.kr

  김유리

  yuridawn@hongik.ac.kr

  김율희

  yhkim311@hongik.ac.kr

  김주영

  yuhucine@hongik.ac.kr

  김지혜

  tjjhworld@hongik.ac.kr

  김한샘

  cakies@hongik.ac.kr

  노슬기

  msnmine@hongik.ac.kr

  박선영

  pisia1@hongik.ac.kr

  배진영

  impu73@hongik.ac.kr

  신현주

  ayumi0704@hongik.ac.kr

  유연아

  yooy11@hongik.ac.kr

  육경민

  rowkd87@hongik.ac.kr

  윤미소

  misoy@hongik.ac.kr

  윤미현

  dbsalgus1234@hongik.ac.kr

  이경아

  zuihaodelaoshi@hongik.ac.kr

  이라헬

  parisraheru@hongik.ac.kr

  이미지

  mijilee2@hongik.ac.kr

  이선미

  leesunmi@hongik.ac.kr

  이수지

  freetnwl@hongik.ac.kr

  이수진

  sjcreams1@hongik.ac.kr

  이은지

  dmsw19696@hongik.ac.kr

  이이레

  A18710341@hongik.ac.kr

  이장현

  chocoon@hongik.ac.kr

  장경아

  jkajwh1@hongik.ac.kr

  장정란

  mars2135@hongik.ac.kr

  전서하

  jayisland81@hongik.ac.kr

  전자영

  sorinoul@hongik.ac.kr

  전지윤

  emdfh@hongik.ac.kr

  정남석

  nazan791@hongik.ac.kr

  정안나

  anna1430@hongik.ac.kr

  최경화

  k8282tome@hongik.ac.kr

  하지연

  jiyeon0107@hongik.ac.kr

  하호빈

  hbpt57@hongik.ac.kr

  한원석

  korws4u@hongik.ac.kr

  허미정

  lumi0210@hongik.ac.kr